ค้นหางานตามบริษัทจัดหางาน

งานที่ได้รับความสนใจล่าสุด

{{value.PositionName}}

{{value.EmployerName}}

{{truncate(value.JobDescription)}}

{{value.WorkDistrict}} {{value.WorkProvince}}
{{value.JobAnnounceType}}
ค่าจ้าง {{formatNumber(value.WageMin)}} - {{formatNumber(value.WageMax)}} บาท/เดือน/วัน ค่าจ้าง {{formatNumber(value.WageMin)}} บาท/เดือน/วัน ค่าจ้าง ตามตกลง

งานนี้เหมาะกับความสามารถของคุณ {{value.score}}%

ดูประกาศทั้งหมด

กรุณารอสักครู่