สถิติผู้สมัครงานทั้งหมด

ภาคเหนือ
ชาย / หญิง

ภาคกลาง
ชาย / หญิง

ภาคตะวันออก
ชาย / หญิง

ภาคตะวันตก
ชาย / หญิง

ภาคใต้
ชาย / หญิง