สถิติ

 สถิติวันนี้!
ชายหญิงรวม
 ผู้สมัครใหม่วันนี้  20  32  53  คน

 จำนวนผู้สมัครทั่วประเทศ
ชายหญิงรวม
 กรุงเทพและปริมณฑล  61385  87682  149159  คน
 ภาคเหนือ  13834  19797  33685  คน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  28188  36655  64931  คน
 ภาคกลาง  25449  35394  60881  คน
 ภาคตะวันออก  21651  24370  46043  คน
 ภาคตะวันตก  6168  9588  15763  คน
 ภาคใต้  30465  53519  84014  คน
 รวมทั่วประเทศ 187140 267005 454476 คน
 งานที่ผู้สมัครสนใจ
 1. พนักงานขับรถยนต์
 2. ผู้จัดการทั่วไปด้านค้าปลีก
 3. นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
 4. ยังไม่มีรหัส
 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ
 6. พนักงานบริการลูกค้า
 7. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 9. พนักงานบัญชี
 10. เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ