ลงทะเบียนนายจ้าง

 ข้อมูลติดต่อ
ทะเบียนเลขที่(ในหนังสือรับรองบริษัท):*
   
ประเภทสำนักงาน:
กรณีเป็นสาขาย่อยระบบจะกำหนดเลขสาขาที่ยังไม่มีในระบบให้โดยอัตโนมัติ
ชื่อนิติบุคคล:*
 
เบอร์โทรศัพท์:*     อีเมล์:*  
 รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
รหัสผู้ใช้งาน(ทะเบียนเลขที่ในหนังสือรับรองบริษัท):*
รหัสสาขา:
รหัสผ่าน(ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขความยาว 8-20 ตัวอักษร):*
   

แนบไฟล์เอกสาร
1. ใบลงทะเบียนการแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัคร

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

3. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


หากมีเอกสารแนบหลายไฟล์กรุณา Zip เอกสารรวมเป็นไฟล์เดียว หรือ Copy เอกสารลง Word เพียงไฟล์เดียว


ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
  • การสมัครสมาชิก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ หากเราพบว่าท่านให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิในการยกเลิกความเป็นสมาชิก, ลบ หรือแก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า