คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อคำถาม:  

      หน้าที่     จากทั้งหมด 1 หน้า: จำนวนทั้งหมด 11 ข้อมูล   | เรียงข้อมูล   จาก
No.หัวข้อคำถาม
1. [คนหางาน/นายจ้าง] log in เข้าระบบ 3 ครั้ง ยังไม่ได้ ทำอย่างไรดี
2. [คนหางาน/นายจ้าง] ไม่สามารถใช้งานระบบได้ทำอย่างไร
3. [คนหางาน/นายจ้าง] กรอกรหัสมาตรฐานอาชีพอย่างไร
4. [คนหางาน/นายจ้าง] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร
5. [คนหางาน] กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวแล้ว บันทึกไม่ได้ ทำอย่างไร
6. [คนหางาน] กรอกประวัติครบหมดแล้ว แต่บันทึกไม่ได้ทำอย่างไร
7. [คนหางาน] กรอกรหัสมาตรฐานอาชีพอย่างไร
8. [นายจ้าง] ไม่สามารถลงประกาศตำแหน่งงานได้ทำอย่างไร
9. [นายจ้าง] กรอกประเภทธุรกิจในส่วนของข้อมูลนายจ้างอย่างไร
10. [นายจ้าง] บันทึกตำแหน่ง/ประกาศตำแหน่งงานไม่ได้ ทำอย่างไร
11. ตำแหน่งงานว่างหมดอายุต้องทำอย่างไร
      หน้าที่     จากทั้งหมด 1 หน้า: จำนวนทั้งหมด 11 ข้อมูล